</h1> Kongres Edukacji Prawnej na Uniwersytecie Gdańskim z udziałem dr Bartosza Bartoszewicza <h1>

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowano II Kongres Edukacji Prawnej. Wśród gości, którzy zostali zaproszeni do uczestnictwa w tym wydarzeniu, był dr Bartosz Bartoszewicz, pełniący obowiązki wiceprezydenta Gdyni ds. jakości życia. Podczas kongresu poruszano wiele tematów, między innymi to, jak edukować w zakresie prawa poza utartymi schematami oraz jak rozpoznawać tzw. fake newsy.

II Kongres Edukacji Prawnej zgromadził nie tylko wyjątkowych gości, ale również ciekawych prelegentów. Zebrali się tam prawnicy i naukowcy, a całe wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z fundacją Teneo oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych.

Kongres stanowił forum do wymiany poglądów na szczeblu ogólnopolskim między przedstawicielami świata prawa i pedagogiki. Celem było znalezienie najkorzystniejszych rozwiązań organizacyjnych i merytorycznych umożliwiających wprowadzenie elementów prawa do systemu edukacji. Jak zaznaczyli specjaliści, rozwijanie świadomości prawnej społeczeństwa, w tym również najmłodszych obywateli, jest niezbędne w obliczu częstych zmian i rosnącej skomplikowania prawa. Taka świadomość stanowi również kluczowy element budowy świadomego społeczeństwa obywatelskiego.