Do końca roku potrwają prace związane z usuwaniem skutków pożaru hali sportowej w Gdyni

W wyniku wybuchu pożaru, którego ofiarą padła powstająca hala sportowa przy ulicy Morskiej w Gdyni, trwa proces ustalania powodów zdarzenia oraz określania rozmiarów strat.

Narada koordynacyjna między Nadzorem Inwestorskim a wykonawcą odbyła się 19 października. Podczas spotkania wykonawca przedstawił plany działań oraz szacunkowe terminy ich realizacji. Od dnia 23 października bieżącego roku, wykonawca przystąpił do prac związanych z demontażem pozostałości dachu i przewiduje ich zakończenie do grudnia. Dodatkowo, na podstawie informacji otrzymanych od wykonawcy, planowane jest zlecenie Politechnice Gdańskiej przeprowadzenia oceny stanu konstrukcji żelbetowej. Na koniec stycznia zakładana jest realizacja nowego dachu, elewacji i okien.

Marek Łucyk, Wiceprezydent Gdyni ds. Rozwoju, podkreślił: ” Dopiero po otrzymaniu wyników ekspertyz i ocenie stanu konstrukcji, będziemy w stanie wiarygodnie odpowiedzieć na pytania dotyczące skali zniszczeń czy terminu ukończenia inwestycji”. Warto przypomnieć, że za bezpieczeństwo na terenie budowy odpowiada wykonawca. Zaszkodzenie, które nastąpiło w wyniku pożaru, ma zostać pokryte z polisy ubezpieczeniowej wykonawcy lub przez podmioty odpowiedzialne za wybuch pożaru. Nie będą one finansowane z budżetu miasta – podsumował Wiceprezydent.