Przeorganizowanie ruchu drogowego na ulicy Puckiej w związku z inwestycją

W najbliższym czasie nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Puckiej, a mianowicie w piątek 27 października. Przewidywane są zmiany w konfiguracji jezdni, które obejmują zawężenie pasa ruchu w pobliżu skrzyżowania z ul. Żarnowiecką, jak również wprowadzenie systemu wahadłowego, kontrolowanego manualnie.

Powodem zmian jest realizacja inwestycji pod nazwą „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”. Wymaga ona wykonania serii prac budowlanych, które obejmują między innymi elementy brukarskie, regulację systemów kanalizacyjnych, uzupełnienie brakujących części nawierzchni oraz naniesienie ostatecznej sygnalizacji. Planowane jest, że ten konkretny etap prac potrwa aż do końca listopada, czyli do dnia 30.

Zachęcamy wszystkich do zachowania ostrożności i przestrzegania nowych zasad ruchu drogowego. Zmiany te są niezbędne dla poprawnej realizacji powyższej inwestycji i wymagają od kierowców pełnej uwagi oraz przestrzegania nowo ustalonej organizacji ruchu.