Debata na temat roli kobiet i mężczyzn w społeczeństwie oraz ich wpływ na kapitał społeczny

Bank Gospodarstwa Krajowego zorganizował panel dyskusyjny pod nazwą „Relacje Mężczyzn i Kobiet a kapitał społeczny”, poruszając ważne kwestie dotyczące równości szans dla obu płci w kontekście relacji społecznych. Ta tematyka staje się coraz popularniejsza w debacie publicznej, lecz nadal istnieje wiele wyzwań związanych z jej realizacją.

Forum Wizja Rozwoju, które odbyło się w Gdyni, stało się miejscem prezentacji licznych interesujących rozwiązań mających na celu uregulowanie rynku pracy, tak by promować równość. Uczestnicy panelu nie tylko rozmawiali o zagwarantowaniu równego dostępu do stanowisk i możliwości awansów dla obu płci, lecz także poruszyli istotną kwestię różnic wynagrodzeń. Badania dowodzą, że kobiety rzadziej występują o podwyżkę niż mężczyźni.

Mimo to, Polska odnotowuje pozytywny trend jeśli chodzi o liczbę kobiet na kierowniczych stanowiskach – aż 43% przedstawicielek płci pięknej pełni obecnie takie funkcje w naszym kraju. Niewielu zdaje sobie sprawę, że Polska należy do czołówki krajów Unii Europejskiej pod tym względem. Przy wspomnianym wskaźniku warto zauważyć, że średnia dla państw unijnych wynosi 35%, jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny.