Awans dla dowódcy 3. Flotylli Okrętów w Gdyni, Komandora Andrzeja Ogrodnika

Komandor Andrzej Ogrodnik, pełniący obowiązki dowódcy 3. Flotylli Okrętów w Gdyni, został niedawno wyróżniony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który nadał mu awans. Od tej pory Ogrodnik nosi tytuł kontradmirała Wojska Polskiego. Uroczystość przekazania dokumentów potwierdzających nowy stopień odbędzie się w poniedziałek, 14 sierpnia, czyli dzień przed Świętem Wojska Polskiego.

Prezydent Andrzej Duda, jako zwierzchnik Sił Zbrojnych RP, postanowił uhonorować awansami generalskimi 21 oficerów Wojska Polskiego. Wśród nich znalazł się również dowódca 3. Flotylli Okrętów z Gdyni. Komandor Andrzej Ogrodnik sprawuje tę funkcję od 1 lutego bieżącego roku, a teraz otrzymał awans na stopień kontradmirała.

Akty mianowania zostaną wręczone przez prezydenta 14 sierpnia. Awans ten otrzymał również komandor Piotr Sikora – dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.

Komandor Andrzej Ogrodnik urodził się 12 grudnia 1966 roku w Wysokiem Mazowieckiem. W 1985 roku rozpoczął swoją naukę na Wydziale Nawigacji Morskiej i Broni Podwodnej w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni. Po jej ukończeniu, w 1990 roku, rozpoczął służbę na okręcie podwodnym ORP „Orzeł”. Od stycznia do maja 2005 roku pełnił funkcję zastępcy dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego „Bielik”, który działał na Morzu Śródziemnym jako część operacji antyterrorystycznej nazwanej „Active Endeavour”.

Następnie Komandor Ogrodnik rozpoczął służbę w sztabie 3. Flotylli Okrętów, gdzie pełnił funkcję szefa Wydziału Operacyjnego Zarządu N-3. W 2006 roku skierowany został na studia podyplomowe o profilu operacyjno-strategicznym do Akademii Obrony Narodowej. Po ich zakończeniu, w 2007 roku, objął dowodzenie Dywizjonem Okrętów Podwodnych, które sprawował przez następne trzy lata. W 2010 roku rozpoczął służbę w strukturach NATO poza granicami kraju, na stanowisku szefa Oddziału Planowania Ćwiczeń i zastępcy szefa Zarządu Ćwiczeń Połączonych w Joint Warfare Centre w Stavanger (Norwegia).

W 2013 roku został szefem Oddziału Oficerów Flagowych w Dowództwie Marynarki Wojennej. Po wprowadzeniu zmian w systemie dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP objął stanowisko szefa Oddziału Ratownictwa w Inspektoracie Marynarki Wojennej. Od listopada 2018 roku pełni obowiązki zastępcy dowódcy Centrum Operacji Morskich oraz zastępcy Dowódcy Komponentu Morskiego. Natomiast od pierwszego lutego br., za sprawą decyzji ministra obrony narodowej, sprawuje funkcję dowódcy 3. Flotylli Okrętów.