Strategia Rowerowa na lata 2023-2030 – efekty konsultacji z mieszkańcami Gdyni

Mieszkańcy Gdyni, w tym rowerzyści i inni uczestnicy ruchu drogowego, mieli okazję wyrazić swoje zdanie na temat infrastruktury rowerowej w mieście. Efektem tych rozmów jest obszerny, liczący 178 stron dokument, który dokładnie opisuje stan ścieżek rowerowych w Gdyni oraz przedstawia oczekiwania dotyczące ich przyszłego kształtu. Na bazie tej analizy ma powstać Strategia Rowerowa na lata 2023-2030. Marcin Wołek, zastępca przewodniczącego Rady Miasta Gdyni, podkreśla, że opracowanie tej strategii pozwoliło również na stworzenie wizji rozwoju ruchu rowerowego w Gdyni do roku 2030.

„Gdynia to miasto projektowane z myślą o ludziach, a rower jest naturalnym, bezpiecznym i komfortowym środkiem transportu. Kultura mobilności aktywnej to nie tylko dobrze skomunikowany system ścieżek rowerowych i chodników, ale także integracja z publicznym transportem zbiorowym oraz działania edukacyjne i promocyjne.”

Jednak to codzienna rzeczywistość była głównym tematem konsultacji, które odbyły się od 17 do 31 maja 2023 roku. Mieszkańcy mieli możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, wypełniając ankiety dostępne online lub w tradycyjnej formie papierowej.