Autobusowe przewozy w Gdyni

Niedawno Zarząd Komunikacji Miejskiej (ZKM) Gdynia zakończył postępowanie przetargowe dotyczące autobusowych przewozów. Wykonanie tego zadania powierzono konsorcjum firm Przewozy Autobusowe Gryf i PKS Gdynia, które jako jedyny podmiot, zdecydowało się na udział w przetargu.

ZKM Gdynia prowadził proces przetargowy, którego celem było znalezienie wykonawcy usług przewozowych w ramach incydentalnej komunikacji autobusowej. Zamówienie obejmowało obsługę rezerwy operacyjnej, zwiększonej ilości brygad autobusowych potrzebnych podczas czasowych zamknięć oraz wprowadzania komunikacji zastępczej. Dodatkowo, miało także pokrywać wzrost popytu na przewozy podczas świąt, zwłaszcza 1 listopada, oraz różnych imprez okolicznościowych.

ZKM stawiał warunek, że operator musi dysponować flotą składającą się z 20 autobusów, w tym 10 przegubowych. Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług to 28 października bieżącego roku, a końcowy – koniec 2026 roku.

Kilka dni temu ZKM Gdynia otworzył złożone w przetargu oferty. W tym procesie wyraził zainteresowanie jedynie jeden podmiot, czyli konsorcjum firm Przewozy Autobusowe Gryf i PKS Gdynia. Ich oferta opiewała na kwotę niewiele przekraczającą 8,248 mln złotych brutto, podczas gdy ZKM był przygotowany do wydania na realizację przewozów ponad 8,5 mln złotych brutto.

W związku z powyższym, nie jest zaskakujące, że przetarg został rozstrzygnięty na korzyść konsorcjum Gryf i PKS. W ten sposób to ono będzie odpowiedzialne za realizację autobusowych przewozów incydentalnych w Gdyni.