22. Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2023: Spotkanie ekspertów i reprezentantów branży morskiej

Miniony piątek był dniem, w którym Gdynia po raz dwudziesty drugi gościła przedstawicieli sektora gospodarki morskiej ze wszystkich stron kraju. Celem spotkania było omówienie wyzwań oraz możliwości rozwoju, jakie stoją przed branżą.

Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2023 stanowiło zakończenie pełnego intensywnych dyskusji i spotkań tygodnia poświęconego sektorowi morskiemu w Trójmieście. Targi Baltexpo, które odbyły się dzień wcześniej, były jednym z najważniejszych punktów tego tygodnia. Organizatorzy Forum stanęli przed niełatwym zadaniem uniknięcia powtarzania tych samych tematów, które zostały już poruszone podczas innych wydarzeń branżowych w ciągu ostatnich tygodni.

Za tradycyjne otwarcie Forum odpowiedzialny był jego lider, Sławomir Kalicki. Po swoim wystąpieniu przekazał mikrofon wiceprezydentce Gdyni, Katarzynie Gruszeckiej-Spychale, która oficjalnie rozpoczęła wydarzenie, jednocześnie zachęcając obecnych do aktywnego udziału w zbliżających się wyborach.

Kolejnym punktem programu były przemówienia gości specjalnych, między innymi ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce Anny Clunes, które zostało odtworzone z nagrania, ambasadora Królestwa Norwegii w Polsce Øystein Bø oraz admirała Rexa Coxa, dyrektora generalnego Krajowego Biura Budowy Okrętów w Wielkiej Brytanii. Wszyscy skoncentrowali się na identyfikowaniu podobieństw między rynkami, wspólnych problemach i możliwościach współpracy. Część tę zakończył prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia Jacek Sadaj, prezentując realizowane oraz ukończone inwestycje portowe, takie jak cyfrowy bliźniak, Droga Czerwona czy Port Zewnętrzny.