Zmiany na czele Giełdy Papierów Wartościowych: Marek Dietl odwołany, Tomasz Bardziłowski zgłoszony na nowego prezesa

Decyzja o skompletowaniu nowego zarządu Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) została podjęta podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 5 lutego. Skarb Państwa, jako główny akcjonariusz, przedstawił propozycję, aby na stanowisku prezesa GPW nastąpiła zmiana – z Marka Dietla na Tomasza Bardziłowskiego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdecydowało o wygaszeniu mandatu Marka Dietla i zaproponowało Bardziłowskiego jako kandydata na nowego lidera GPW. Szef obrad wyraźnie zaznaczył, iż decyzja o powołaniu Bardziłowskiego będzie miała miejsce natychmiast po otrzymaniu aprobacji ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, która musi zaakceptować te zmiany w zarządzie.

Marek Dietl osobiście poinformował o swoim odwołaniu poprzez portal X. Wyraził wdzięczność dla wszystkich osób, z którymi miał okazję współpracować przez ponad sześć lat swojego urzędowania. Przekazał również gratulacje dla Tomasza Bardziłowskiego, który został nominowany na prezesa GPW podczas obecnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.