Zjadliwa grypa ptaków w Gdyni

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gdyni oświadczył, że miasto od dwudziestego siódmego lutego znajduje się w strefie szczególnego zagrożenia wystąpienia zjadliwej grypy ptaków. Mieszkańcy nie kryją swojego zaniepokojenia i pytają, jak zachować się w związku z zagrożeniem. 

Środki bezpieczeństwa

O potencjalnym zagrożeniu informują choćby żółte tablice przy wejściu na plażę. Ze względu na ryzyko spotkania martwego, chorego ptaka, należy psy i inne zwierzęta, które tego wymagają wyprowadzać na smyczy. Zwłok ptactwa nie należy dotykać i zgłaszać je służbom miejskim. Straż miejska ma ustalone odgórnie procedury, jak postępować w razie zgłoszenia martwego ptactwa. Wszelkie normy zostały ustalone na posiedzeniu Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Gdyni, na którym był obecny Powiatowy Lekarz Weterynarii. 

Psy i koty bezpieczne

Istotnym faktem dla posiadaczy czworogonów jest to, że brak aktualnie jakichkolwiek dowodów na to, aby wirus transmitował z martwych ptaków na psy i koty. Oznacza to, że w dalszym ciągu można wypuszczać koty domowe oraz psy bez obawy o ich zdrowie. Wirus został zdiagnozowany u dzikiego ptactwa. Nie ma szczepionek dla zwierząt domowych przeciwko chorobie, ponadto w przypadku ptactwa obecnie szczepienia są wstrzymane ze względu na wysoką mutagenność wirusa. 

Odradza się dokarmianie ptaków

Ze względu na to, że wirus występuje u dzikiego ptactwa. Zaleca się wstrzymanie się od dokarmiania dzikiego ptactwa na ulicach, czy plażach, gdzie może dojść do dużych skupisk zwierząt i tym samym stworzenia sytuacji sprzyjającej transmisji wirusa. Dokarmianie może przyczynić się więc do zarażenia zdrowych ptaków. Należy zwłaszcza powstrzymać się od dokarmiania łabędzi ogólnie. Poza stwarzaniem sytuacji sprzyjającej zarażeniu, dokarmiając łabędzie, sprawiamy, że zamiast opuścić nasz kraj na zimę i tym samym narażamy je na zamarznięcie. Powodem takiego zachowania wiele tych ptaków w tę zimę padło w powiecie puckim. Warto również wspomnieć, że większość osób dokarmia ptactwo chlebem lub innym nieodpowiednim pożywieniem. W celu zapewnienia ptakom odpowiedniej ilości pożywienia cały czas w mieście działa EkoPatrol Straży Miejskiej.