Zasady korzystania z Promenady Marysieńki w Orłowie – przypomnienie od samorządu

Decyzję o ograniczeniu dostępności rowerowej na Promenadzie Marysieńki w Orłowie, podjętą ponad dekadę temu, samorząd postanowił przypomnieć. Wytyczne te dotyczą okresu letniego, pomiędzy 15 czerwca a 15 września, kiedy to od godziny 10:00 do 18:00 rowery mogą być jedynie prowadzone, nie zaś eksploatowane w ruchu.

Zmiana sygnalizacji na orłowskiej Promenadzie Marysieńki to odpowiedź na potrzeby sezonu letniego. Zasady są jasne – w tym okresie, na promenadzie można jedynie prowadzić rower.

Według relacji urzędników z Gdyni, dotychczasowe oznakowanie ścieżek dla pieszych i rowerów nie jest wystarczająco klarowne dla wszystkich użytkowników. Dlatego też planują oni wymienić je na bardziej intuicyjne w najbliższym czasie.