Zarząd Morskiego Portu Gdynia broni przetargu na dzierżawę terminalu zbożowego

Zgodnie z komunikatem wydanym przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia (ZMPG), konieczne było przeprowadzenie aukcji dzierżawy terminalu zbożowego w porcie, aby utrzymać finansowanie z funduszy Unii Europejskiej na modernizację nabrzeży i pogłębienie basenów w gdyńskim porcie.

W oficjalnym komunikacie wysłanym do Polskiej Agencji Prasowej, ZMPG odniósł się do nieprecyzyjnych informacji krążących w przestrzeni publicznej na temat procedury dzierżawy terminalu zbożowego w Porcie Gdynia. Władze portu stwierdziły, że nieprawidłowości widoczne w powtarzanych artykułach mogą wynikać z niewiedzy na temat obowiązujących przepisów bądź celowego wprowadzania społeczeństwa w błąd.

ZMPG zapewniło również, że działają i będą nadal działać zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi. Sprawa dotyczy przetargu na dzierżawę terminalu zbożowego w gdyńskim porcie, który został zakończony na początku listopada. Najlepszą ofertę złożyło konsorcjum Szczecin Bulk Terminal we współpracy z warszawskimi firmami doradczymi Tapini i Ribera.

W zeszłym tygodniu, sejmowa komisja rolnictwa i rozwoju wsi wezwała do anulowania tego procesu. Posłowie Koalicji Obywatelskiej ogłosili plany kontroli ministerstwa infrastruktury, a minister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka skierowała list w tej sprawie do odpowiednich agencji.