Dotacje miejskie na renowację zabytków w Gdyni: Trwa nabór wniosków

W ostatnich latach niewątpliwie zmieniło się oblicze Gdyni. Prace restauracyjne i konserwatorskie, sfinansowane z miejskich dotacji, przyczyniły się do odnowienia wielu zabytkowych budynków. Renowacja elewacji, uzupełnienie ubytków, przywrócenie oryginalnej kolorystyki, wymiana orynnowania, czy oczyszczenie metaloplastyki to tylko niektóre z działań, które zostały podjęte. Dodatkowo, usunięto szpecące reklamy, odnowiono portale, drzwi wejściowe i stolarkę okienną, a także przeprowadzono renowację kominów i dachu.

Nadszedł czas na kolejne inwestycje. Właściciele zabytkowych nieruchomości mogą składać wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane do 10 stycznia 2024 roku. O wyznaczeniu terminu decydowała Uchwała Rady Miasta Gdyni nr XVII/575/20 z dnia 26 lutego 2020 roku.

Zgodnie z tą uchwałą, wnioski mogą dotyczyć prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy zabytkach zarejestrowanych w rejestrze oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków. Dotacje są dostępne dla obiektów znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni.