Awaria kolejowa powoduje zamknięcie przejazdu na ul. Hutniczej

Ze względu na nieprzewidziane problemy techniczne z pociągiem, przejazd drogowo-kolejowy na ulicy Hutniczej jest aktualnie niedostępny dla ruchu kołowego. Awaria pojawiła się na skrzyżowaniu z ulicą Piaskową, gdzie nieczynny pociąg blokuje drogę. Prace nad usunięciem usterki prowadzone przez PKP są w toku, jednak czas potrzebny na przywrócenie normalnej sytuacji może się przeciągnąć do kilku godzin.

W związku z powyższym, kierowcy powinni korzystać z zaproponowanego objazdu. Zaleca się wykorzystanie ul. Morskiej oraz ul. Chylońskiej jako alternatywnych tras przemieszczania się w tym czasie. Ta nieoczekiwana sytuacja może spowodować pewne utrudnienia dla uczestników ruchu drogowego, jednak bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie komunikacji miejskiej jest priorytetem.