Zapowiadane utrudnienia drogowe w Gdyni: modernizacja węzła Karwiny

Rozpoczynając od środy, 20 września, na obszarze skrzyżowania Karwiny na terenie Gdyni, rozpoczną się zadania związane z układaniem bitumicznych warstw ścieralnych na odcinku ulic Wielkopolskiej i Chwaszczyńskiej. Prace te będą realizowane etapami. Pomimo prowadzonych robót, możliwość poruszania się w obu kierunkach – zarówno do jak i z centrum miasta – zostanie zachowana.

Marek Łucyk, który pełni funkcję wiceprezydenta Gdyni odpowiedzialnego za rozwój, wyjaśnia: „Oto finałowe duże utrudnienia na terenie tej inwestycji. W międzyczasie przeprowadzenie tych szczegółowych prac stanowi istotny postęp ku finalizacji realizacji inwestycji, które były dla mieszkańców codziennym utrudnieniem. Teraz przechodzimy do etapu układania bitumicznych warstw ścieralnych. Te roboty będą prowadzone od 20 do 28 września. Początkowe prace obejmą odcinki od ul. Górniczej do ul. Gryfa Pomorskiego. Niemniej jednak, omawiane prace drogowe będą dotyczyć całego obszaru, na którym przeprowadzana jest inwestycja zatytułowana: „Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny” – faza 1.”

W kontekście prowadzonych prac, konieczne będzie zastosowanie tymczasowych zwężeń jezdni. Te działania mają na celu umożliwienie przeprowadzenia robót drogowych. Niemniej jednak, możliwość przejazdu zostanie utrzymana.