Zakończenie prac budowlanych przy rozbudowie ulicy Nowowiczlińskiej w Gdyni przez firmę WPRD Gravel

Firma WPRD Gravel, wykonująca prace budowlane, zakończyła swoje działania przy rozbudowie ulicy Nowowiczlińskiej w Gdyni. Po przeprowadzonych formalnościach związanych z odbiorem, inwestycja ta zostanie udostępniona do korzystania. Można przewidywać, że pod koniec grudnia, użytkownicy będą mogli cieszyć się nowo rozbudowaną ulicą Nowowiczlińską.

Planowane zakończenie prac budowlanych oraz odbiór miały miejsce na początku 2024 roku, jednak wykonawca podjął wszelkie wysiłki, aby finalizować tę inwestycję wcześniej i minimalizować utrudnienia komunikacyjne w tym rejonie – podsumowuje sytuację Marek Łucyk, wiceprezydent miasta Gdyni odpowiedzialny za rozwój. Dodatkowo podkreślił, że nadal trwają prace wykończeniowe, które obejmują finalne oznakowanie, porządkowanie terenu, pielęgnację zieleni oraz instalację elementów małej architektury.