Zakończenie działalności InvisoLite – systemu monitorującego zużycie mediów w Gdyni

30 października 2023 roku zakończyło swoje działanie InvisoLite – system przeznaczony do monitorowania zużycia mediów. Inicjatywa ta, przez sześć lat funkcjonowania, umożliwiła tworzenie obszernej bazy danych dotyczącej budynków gminnych w Gdyni, które były zarządzane przez lokalnych administratorów.

InvisoLite powstało z inicjatywy Biura ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni we współpracy z firmą DK Energy Polska, obecnie znanej jako Dalkia Polska. Na mocy tej współpracy, począwszy od 2018 roku, realizowano szereg działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej. Miasto Gdynia miało okazję skorzystać z ekspertów, którzy przeprowadzali szkolenia dla pracowników gminnych i administratorów budynków, oraz organizowali różne działania o charakterze edukacyjnym.

System InvisoLite pozwolił na zgromadzenie ogromnej ilości danych na temat rozliczania mediów. Użytkownicy wprowadzili do niego ponad 46 tysięcy faktur za energię elektryczną, ciepło sieciowe, gaz i wodę. Faktury te były następnie poddawane szczegółowej analizie, a rozliczenia były przeprowadzane zgodnie z 426 cennikami taryf wprowadzonych do systemu. W efekcie, podjęto szereg działań zmierzających do oszczędności energii w Gdyni oraz zaplanowano modernizację i optymalizację parametrów energii elektrycznej oraz ciepła w budynkach miejskich.

Wykorzystanie InvisoLite pozwoliło na osiągnięcie oszczędności na poziomie blisko 2 mln zł rocznie dla całego miasta. Dodatkowo, system InvisoLite stanowiący bazę danych, umożliwił pozyskanie dodatkowych środków z projektów dofinansowywanych przez Unię Europejską w 2019 roku. Bez tego systemu miasto Gdynia nie byłoby w stanie uczestniczyć w projekcie MATRYCS, który otrzymał dofinansowanie z programu Horyzont 2020, ani w kolejnych projektach finansowanych bezpośrednio przez program Horyzont Europa.