Największa inwestycja w północnej Gdyni: rozbudowa ulicy adm. J. Unruga

W dniu 11 grudnia 2023 roku, w Gdyni rozpoczął się ambitny projekt rozbudowy ulicy admirała J. Unruga. Przewidywany czas trwania prac budowlanych wynosi 12 miesięcy i zgodnie z podpisaną umową, której datę ustalono na środek listopada poprzedniego roku, prace powinny zakończyć się na czas. Inwestycja ta jest jednym z najistotniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych realizowanych w północnej części miasta i ma na celu poprawę przepustowości drogowej.

Na początku wykonawcy skupili się tylko na pracach przy poboczach na wyznaczonym odcinku ulicy Unruga, od Estakady Kwiatkowskiego do ulicy Cechowej, a także w okolicach skrzyżowania Unruga z Bosmańską. W ramach tego etapu przeprowadzono szereg prac przygotowawczych do budowy południowej jezdni i ronda na skrzyżowaniu ulic Unruga, Śmidowicza i Bosmańskiej.

Kilka ostatnich dni przyniosło znaczące zmiany w krajobrazie miejskim – doszło do wyburzenia budynku znajdującego się przy ulicy Unruga 15. Przeprowadzono również wymiany gruntów na odcinku między ulicą Flisaków a warsztatem samochodowym położonym pomiędzy ulicami Flisaków i Szlifierzy. Aktualnie trwają prace ziemne oraz prace nad budową wodociągu w rejonie ulicy Flisaków, na odcinku od Estakady Kwiatkowskiego do ul. Flisaków. Właśnie tam prowadzone są również prace nad budową kanalizacji deszczowej w okolicy projektowanego ronda na skrzyżowaniu ulic Unruga i Bosmańskiej – podsumowuje sytuację Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.