Bezpłatne badania profilaktyczne dla dzieci, organizowane przez Fundację Ronalda McDonalda, mają na celu wczesne wykrywanie chorób nowotworowych

Fundacja Ronalda McDonalda zwraca uwagę na znaczenie profilaktyki w procesie zwalczania nowotworów, szczególnie u najmłodszych. W najbliższym czasie specjaliści związani z fundacją przeprowadzą bezpłatne badania mające na celu wczesne wykrycie zmian nowotworowych oraz wrodzonych wad nerek i dróg moczowych u dzieci.

Jeśli chcesz zgłosić swoje dziecko do badania ultrasonograficznego, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 532 350 384. Badania odbędą się 22 i 23 stycznia, między godzinami 16:00 a 18:00. Liczba miejsc jest ograniczona, więc warto się pospieszyć – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Nie ma możliwości udziału bez wcześniejszej rejestracji. Regularne badania profilaktyczne są kluczowe dla zdrowia dzieci i młodzieży.

Organizatorzy informują, że badania są całkowicie bezbolesne, bezpieczne i nie wiążą się z żadnymi kosztami. Głównym celem jest dokładna ocena stanu narządów wewnętrznych dziecka, a także identyfikacja ewentualnych odstępstw od normy.

Procedury będą przeprowadzane na pokładzie specjalistycznego ambulansu fundacji i zgodnie z normami medycznymi ustalonymi przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne dla tej grupy wiekowej. Badania będą przeprowadzane przez doświadczonych lekarzy-radiologów i trwać będą między 15 a 18 minut. Każde dziecko będzie przyjmowane o wyznaczonej godzinie, aby cały proces przebiegał jak najbardziej komfortowo. Po zakończeniu badania, rodzice otrzymają wyniki i ewentualną poradę lekarską.