torpedownia

Zabytki Gdyni: Torpedownia

Przyjeżdżając do Gdyni, czeka na nas wiele wspaniałych atrakcji – niektóre z nich są współczesne, a inne z zamierzchłych czasów. Jednym z najciekawszych obiektów w Gdyni jest oczywiście popadająca w ruinę torpedownia. Jest to stacja wyrzutni torped z okresu II wojny światowej, która została porzucona na polskim wybrzeżu bałtyckim.

Torpedownię można namierzyć około 300 metrów od brzegu. Przed obiektem znajduje się falochron, a samą torpedownię można wyraźnie dostrzec z linii brzegowej. Konstrukcja jest dzisiaj w opłakanym stanie, jednak wciąż dodaje gdyńskim Babim Dołom wojskowo-historycznego uroku. Patrząc na torpedownię, można śmiało rzec, że jest to jeden z najbardziej upiornych reliktów II wojny światowej w naszym kraju.

Burzliwa historia niemieckiej stacji torped

Ta niemiecka wyrzutnia torped została porzucona na Bałtyku przez wojska III Rzeszy po II wojnie światowej. Od tego momentu obiekt ochrzczono mianem „Torpedowni”. Wcześniej był aktywnie wykorzystywany do testowania torped. Testy odbywały się tylko przez kilka lat – od 1942 do 1945 roku. Wówczas obszar ten był częścią byłego państwa niemieckiego – Prus Zachodnich.

Po wojnie, kiedy umowa poczdamska dokonała rozbioru Niemiec i przywróciła ten obszar Polsce, stację torped przejęła Armia Czerwona. Wojska radzieckie wykorzystywały ją do wojskowego szkolenia nurkowego. A po opuszczeniu torpedowni przez Armię Czerwoną konstrukcję pozostawiono na pastwę losu. Dzisiaj konstrukcja stoi sromotnie u wybrzeży Bałtyku, popadając w coraz większą ruinę.

Warto zaznaczyć, że całe wyposażenie techniczne stacji zostało wywiezione do ZSRR i prawdopodobnie nigdy nie zostało ponownie zainstalowane ani użyte.

Natomiast długie molo drewniane, które kiedyś łączyło torpedownię z brzegiem, zostało wysadzone w powietrze, aby stacja była mniej dostępna dla zwiedzających. Z biegiem czasu części konstrukcji zaczęły zapadać się do morza. Niemniej jednak torpedownia nadal stoi. Dlatego, jeżeli potrafimy pływać albo mamy do dyspozycji łódkę, możemy śmiało zwiedzić tego wojennego kolosa.

A tutaj możesz sprawdzić inne ciekawe miejsca w Gdyni.