Zabiegi pielęgnacyjne na drzewach w Parku Centralnym w Gdyni

Rozpoczęto realizację działań pielęgnacyjnych na drzewach w Parku Centralnym. W ciągu najbliższych kilka dni, zespół do spraw pielęgnacji przyrody skupi swoje działania na około 10 wyselekcjonowanych drzewach. Drzewa, które przewidziane są do pielęgnacji, to między innymi wierzby, topole, klony oraz jesiony.

Pierwsze kroki w ramach pielęgnacji drzew zostały podjęte w poniedziałek, obejmując grupę około 10 drzew w Parku Centralnym. Wśród zaplanowanych procedur znalazły się m.in.: korekta koron drzew, różnego rodzaju cięcia pielęgnacyjne czy też usuwanie posuszu. – „Głównym celem tych działań jest poprawa warunków życia i rozwoju drzew. Pielęgnacja ta, obejmująca cięcie czy usuwanie posuszu, jest działaniem cyklicznym, które wykonujemy w różnych częściach miasta Gdyni jako część prac utrzymaniowych” – wyjaśnia Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Przeprowadzenie zabiegów takich jak korekta korony pozwoli zapewnić lepszy dostęp światła do drzew. Z kolei cięcia pielęgnacyjne, które polegają na usuwaniu uszkodzonych lub chorych pędów, a także usuwaniu posuszu, zapobiegną potencjalnym zagrożeniom, które mogłyby nastąpić w wyniku silnych wiatrów czy sztormu.

Te specyficzne zadania zostały powierzone przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni. Działania te skoncentrują się na drzewach położonych wzdłuż ścieżek dla pieszych, w pobliżu placu zabaw czy też w okolicach stawu. Planuje się, że prace te potrwają do końca bieżącego tygodnia.