Gdynia zawarła kontrakt z firmą Strabag na rozbudowę kluczowej arterii miasta

Miasto Gdynia oficjalnie podpisało umowę z renomowaną firmą budowlaną Strabag, dotyczącą jednego z najważniejszych projektów inwestycyjnych w mieście – rozbudowy ul. adm. J. Unruga. Zadanie obejmuje odcinek od Estakady Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ul. Bosmańską na Obłużu, a jego koszt wyniesie około 30,9 mln zł brutto.

Prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek, podkreśla, że jednym z najważniejszych zadań dla rozwoju północnych dzielnic Gdyni jest zdecydowana poprawa jakości komunikacji miejskiej. Szczególnie istotne jest to dla mieszkańców korzystających ze skomplikowanej sieci dróg na co dzień.

„Po udanej rozbudowie ul. Kwiatkowskiego, którą codziennie wykorzystują tysiące mieszkańców, koncentrujemy nasze wysiłki na rozwoju ul. Admirała J. Unruga. Ta inwestycja za kilkadziesiąt milionów złotych przyniesie znaczne zmiany zarówno dla obszaru Obłuża, jak i umożliwi lepszą komunikację dla Oksywia i Babich Dołów – podkreśla prezydent Szczurek.

Planowane prace inwestycyjne będą dotyczyć odcinka ulicy Unruga od skrzyżowania z ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ul. Bosmańską. Ulica będzie posiadała po dwa pasy ruchu dla obu kierunków, pokryte nawierzchnią bitumiczną. Na pewnych odcinkach droga zostanie poszerzona do trzech pasów ruchu, głównie w rejonach skrzyżowań, aby umożliwić skręty w lewo lub prawo. Najbardziej prawy pas w obu kierunkach, na wyznaczonych odcinkach, zostanie przeznaczony specjalnie dla pojazdów komunikacji miejskiej.