Zagospodarowanie i modernizacja ulicy Unruga w Gdyni przez firmę Strabag

W Gdyni postanowiono zainwestować w rozbudowę ul. Unruga, na odcinku od estakady Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ulicą Bosmańską. Kontrakt na realizację tego zadania został zawarty z firmą Strabag, która za swoje usługi otrzyma nieco mniej niż 31 milionów złotych. Szacowany czas trwania prac wynosi jeden rok.

Planowane zmiany obejmują przede wszystkim reorganizację komunikacyjną ulicy Unruga. Po jej modernizacji, każdy kierunek ruchu będzie obsługiwany przez dwa pasy, a w strefie skrzyżowań droga zostanie poszerzona o dodatkowy pas, umożliwiający skręcanie w lewo lub prawo. Dodatkowo, zewnętrzny prawy pas zostanie przekształcony w buspas, przeznaczony wyłącznie dla komunikacji miejskiej.

Według Marka Łucyka, wiceprezydenta Gdyni, projekt jest bardzo kompleksowy i nie ogranicza się jedynie do zmiany układu drogowego. Zostanie przeprowadzona gruntowna przebudowa infrastruktury – zarówno powierzchniowej, jak i podziemnej. Nowe jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowników. Modernizacji ulegnie również infrastruktura podziemna, w tym system kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowa i gazociąg.