Wyłoniono najlepszego dzierżawcę Terminalu Zbożowego dla Portu Gdynia

Najwyżej ocenioną ofertą w przetargu na dzierżawę Terminalu Zbożowego w Port Gdynia okazała się propozycja złożona przez konsorcjum Szczecin Bulk Terminal i warszawskie firmy doradcze Tapini oraz Ribera. Wszystko wskazuje na to, że ta inwestycja okaże się kuszącym kąskiem, biorąc pod uwagę świeżo odnowione nabrzeże i perspektywę obiecujących przeładunków zboża w najbliższych latach.

Przetarg na dzierżawę Terminalu Zbożowego do roku 2053 został ogłoszony w październiku ubiegłego roku. Przedmiotem przetargu było prawo do dysponowania zabudowaną nieruchomością gruntową położoną przy nabrzeżu Indyjskim i Norweskim, jak również przy ulicy Indyjskiej i alei Solidarności. Na początku, deadline na składanie ofert ustalono na 1 grudnia 2022 roku, jednak ostatecznie przesunięto go do 31 stycznia bieżącego roku.

W wyniku tego procesu, wpłynęły początkowe propozycje od czterech różnych konsorcjów. Ostateczny termin składania ofert minął 20 września. Tego dnia to samo grono podmiotów, które złożyły oferty wstępne w styczniu, przesłało swoje oferty finalne.