Wszystkie gospodarstwa domowe w Gdyni skorzystają na obniżce opłat za odpady komunalne od 1 stycznia

Początek roku przyniesie zmiany dla wszystkich właścicieli nieruchomości w Gdyni. Od pierwszego dnia stycznia, miesięczna opłata za usługi związane z utylizacją odpadów komunalnych będzie niższa o 5 złote. Decyzję o takim kroku podjęli radni Miasta Gdyni na spotkaniu, które odbyło się w środę.

Podczas środowej sesji Rady Miasta Gdyni, obniżka opłat za odpady komunalne uzyskała poparcie 27 radnych. Prezydent Wojciech Szczurek złożył wniosek o uchwalenie tej rezolucji, który nie spotkał się z żadnym sprzeciwem.

Wiceprezydent Gdyni, Michał Guć, wyjaśnił tę decyzję podczas środowego spotkania. Po dokonaniu przetargu na usługi dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów, przeprowadzono analizę kosztów całego systemu gospodarowania odpadami w Gdyni. Wyniki pokazały, że wprowadzenie obniżki pozwoli na zrównoważenie wydatków systemu odpadów miasta.

Marek Dudziński, radny Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Gdyni, podkreślił, że ten temat był poruszany przez jego partię już kilka lat temu. Wskazał na rosnącą nadwyżkę finansową w budżecie systemu odpadów – 6 mln zł w 2020 roku, 9 mln zł w 2021 roku i niemal 12 mln zł w 2022 roku. Łączna nadwyżka za ten okres wyniosła 27 mln zł, której nie można było wykorzystać w żaden inny sposób ze względu na jej przeznaczenie.

Radny Dudziński dodał, że z wielką radością zagłosują za prezentowanym projektem uchwały, uważając go za jeden z ich sukcesów. Wyraził jednak przekonanie, że taka decyzja mogła zostać podjęta znacznie wcześniej.