Zarząd Morskiego Portu Gdynia rozpoczyna przetarg na budowę nowych falochronów na rzecz poprawy efektywności operacyjnej

Przełomowym krokiem w kontekście planowanej modernizacji Portu Zewnętrznego w Gdyni, jest zapowiedź Zarządu Morskiego Portu Gdynia dotycząca przetargu na realizację nowych falochronów osłonowych. Jest to kamień milowy dla tej inwestycji, która ma zostać zrealizowana w ciągu najbliższych kilku lat, a jej integralną częścią jest terminal kontenerowy o głębokich wodach, który będzie mógł obsłużyć 2,5 mln TEU rocznie.

Zaproszenie do składania ofert na budowę falochronów wydano zgodnie z modelem „projektuj i buduj”. Przetarg obejmuje realizację pięciu nowych falochronów o łącznej długości 2406 metrów oraz renowację dwóch już istniejących, które mają łącznie 383 metry długości. Wybrany wykonawca będzie odpowiedzialny nie tylko za zaprojektowanie i budowę tych kluczowych elementów portu, ale także za uzyskanie wszystkich koniecznych pozwoleń i decyzji administracyjnych.

Projekt ten jest finansowany przez Skarb Państwa, który przyczynił się do zwiększenia kapitału zakładowego spółki. Dzięki temu inwestor będzie mógł skupić się na realizacji tego ambitnego zadania, które ma na celu zwiększenie przepustowości, efektywności operacyjnej i bezpieczeństwa ruchu w porcie morskim w Gdyni.