Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ulicy Puckiej w Gdyni związane z budową wiaduktu

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni przekazał informację o planowanych na 2 listopada 2023 roku zmianach w organizacji ruchu na terenie ulicy Puckiej. Powodem wprowadzenia nowych zasad poruszania się jest konieczność budowy wiaduktu drogowego, który ma powstać nad układem torów na terenie stacji Gdynia Port. Pierwszy etap będzie miał największy wpływ na pieszych.

Planowane zmiany są ściśle powiązane z pracami prowadzonymi wzdłuż istniejącego chodnika położonego po lewej stronie ulicy Puckiej, kierującego się w stronę ulicy Unruga. W trakcie realizacji projektu, piesi zostaną pozbawieni możliwości korzystania z tego chodnika na odcinku o długości około 150m, licząc od istniejącego końca objazdu z płyt (odjazd skierowany w stronę ogródków działkowych). Dodatkowo zostanie wprowadzona modyfikacja lokalizacji przystanku autobusowego – jego miejsce zostanie przesunięte w kierunku ulicy Unruga.