Wojewoda pomorski o przyspieszeniu rozwoju Pomorza w wyniku wojny i kryzysu

Podczas VI Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, Dariusz Drelich, wojewoda pomorski oraz gość studia „Dziennika Bałtyckiego”, wyraził swoje zdanie na temat wpływu wojny i kryzysu gospodarczego na przyspieszenie postępu na Pomorzu. Zgodnie z jego wypowiedzią, konieczność radzenia sobie z trudnościami przyczyniła się do wzrostu siły pomorskiej gospodarki.

W trakcie wydarzenia, Drelich podkreślił także znaczenie refleksji nad wydarzeniami ostatnich lat, które dotknęły nie tylko Polskę, ale również cały świat. Przykładami tych problemów są kryzys spowodowany przez pandemię COVID-19, sytuacja związana z granicą na Ukrainie czy atak Rosji na Ukrainę. Zwłaszcza to ostatnie wydarzenie miało ogromny wpływ na ekonomię Pomorza, lecz również sprzyjało przyśpieszeniu wielu inwestycji.

Za takie inwestycje można uznać te, które były już zaplanowane bądź w trakcie realizacji, jak np. rozbudowa rozjazdów kolejowych w portach. Wydatki na te cele wynoszą 3 miliardy złotych, z czego blisko 2 miliardy zostały przeznaczone na inwestycje w Gdyni. Celem tych działań jest zwiększenie możliwości przeładunkowych portu. To tylko jeden z przykładów projektów, które rozpoczęły się kilka lat temu i obecnie są oddawane do użytku.

Wzrost przeładunków w Gdańsku także jest widoczny, co można zaobserwować na przykładzie wzrostu z 50 milionów ton do 70 milionów ton. Takie znaczne zmiany rzadko mają miejsce i są efektem sytuacji kryzysowej. Wszystko to dowodzi, że Pomorze nie tylko radzi sobie z trudnościami, ale również wykorzystuje je jako impuls do dalszego rozwoju i wzmacniania swojej pozycji gospodarczej.