Wspólne pokazy Urzędu Morskiego i Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni

Na skwerze Kościuszki w Gdyni zgromadziły się tłumy mieszkańców, aby podziwiać dynamiczne pokazy jednostek pływających, śmigłowców oraz różnych działań ratowniczych. Było to część wydarzeń związanych z gdyńskimi obchodami Święta Morza, a swoje umiejętności demonstrowały jednostki Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Podczas widowiskowych pokazów, które odbywały się przy południowym wejściu do portu, publiczność miała okazję zobaczyć nie tylko imponujące występy jednostek pływających i śmigłowców, ale także różnorodne działania ratownicze. Wszystko to uzupełnione było interesującą narracją opisującą kolejne etapy poszczególnych działań.

Wśród prezentacji można było obserwować między innymi symulację gaszenia pożaru na jednym z obiektów, akcje ratunkowe polegające na wyławianiu rozbitków zarówno z powierzchni wody, jak i za pomocą śmigłowca, czy też pomagając jednostkom w potrzebie. Całe wydarzenie przyciągnęło liczne grono mieszkańców Gdyni, którzy mogli na własne oczy zobaczyć, jak wygląda praca służb ratowniczych w trudnych sytuacjach.