Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, ogłasza 19. edycję Nagrody Literackiej Gdynia za najwybitniejsze publikacje roku 2023

Prezydent miasta Gdyni, Wojciech Szczurek, zapowiedział rozpoczęcie dziewiętnastej edycji prestiżowej Nagrody Literackiej Gdynia. Konkurs skierowany jest do autorów najlepszych książek 2023 roku. Zgłoszenia prac są akceptowane aż do ostatniego dnia stycznia 2024 roku. Wyniki konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród planowane jest na jesień następnego roku. Kwota nagrody przewidziana dla zwycięzców w każdej z kategorii wynosi 50 tysięcy złotych.

Głównym celem konkursu jest docenienie i promowanie literatury polskiej. Wydarzenie organizowane jest w czterech kategoriach: proza, poezja, esej oraz tłumaczenia na język polski. Uwzględniane będą jedynie książki pisane w języku polskim oraz publikacje, które zostały wydane po raz pierwszy w roku 2023. Nagroda pieniężna przyznana zostanie w każdej z wymienionych kategorii i wyniesie 50 tysięcy złotych. Kulminacyjnym punktem konkursu będzie finał, który odbędzie się jesienią 2024 roku.

Do zgłoszenia się do Nagrody Literackiej Gdynia uprawnione są osoby, które ukończyły 18 lat. Mogą to zrobić także wydawnictwa, osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o profilu literackim. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca stycznia 2024 roku.