Wielki powrót studentów Trójmiasta na uczelnie. Szczególne wydarzenie na Uniwersytecie Gdańskim

Rozpoczęcie nowego roku akademickiego 2023/24 na Uniwersytecie Gdańskiego było szczególnym wydarzeniem dla społeczności studenckiej z Trójmiasta. Uroczystość inauguracji, która odbyła się na Wydziale Nauk Społecznych, miała wśród lokalnej społeczności edukacyjnej Gdyni unikalny wydźwięk. Wszystko to za sprawą uroczystości promocji doktorskiej Bartosza Bartoszewicza, pełniącego funkcję wiceprezydenta Gdyni ds. jakości życia.

Punktualnie o godzinie 13:00 rozpoczęła się inauguracja Roku Akademickiego 2023/24 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Tradycyjnie, ceremonię rozpoczął hymn państwowy oraz przemówienie JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr. hab. Piotra Stepnowskiego. Po nim głos podjął Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, prof. dr. hab. Michał Harciarek. W programie uroczystości znalazły się także wystąpienia przedstawicieli Samorządu Studentów WNS, immatrykulacja nowych studentów oraz ceremonia wręczenia Nagród Rektora UG.

Wykład inauguracyjny na temat „Geografie relacji i przestrzenie społeczne. Wyzwania współczesnych nauk o przestrzeni” wygłosił dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. UG. Wyjątkowym momentem ceremonii było jednak wystąpienie Bartosza Bartoszewicza, który jako świeżo promowany doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji, zaśpiewał razem ze społecznością uniwersytecką Gaude Mater Polonia oraz Gaudeamus igitur. Wyróżnienie w obronie pracy doktorskiej potwierdza, że badania prowadzone przez wiceprezydenta Gdyni są ściśle powiązane z tym miastem.