Plany remontu ul. Zofii Nałkowskiej uległy zmianie na podstawie uwag mieszkańców

W wyniku opublikowania informacji dotyczących zaplanowanych działań modernizacyjnych na ulicy Zofii Nałkowskiej, zarówno mieszkańcy jak i Rada Dzielnicy zgłosili szereg uwag. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gdyni, postanowiono nieco zmodyfikować zakres planowanych prac.

Najpierw jednak warto przypomnieć, że roboty drogowe mają obejmować setny metrowy odcinek na ulicy Zofii Nałkowskiej, która położona jest między ulicami Korzenną a Wielkopolską.

– W trakcie prac przewidziano utworzenie nowej nawierzchni, miejsc parkingowych oraz pasów rowerowych na jezdni w obu kierunkach – wyjaśnia Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. – Po konsultacjach z mieszkańcami oraz Radą Dzielnicy podjęliśmy decyzję, że nie będziemy zawężać ulicy Nałkowskiej w stronę ulicy Wielkopolskiej. Prawoskręt w ulicę Wielkopolską zostanie zachowany – dodaje wiceprezydent miasta.

W ramach prac planowane jest utworzenie nowych miejsc parkingowych, co zostanie zrealizowane poprzez budowę zatoki postojowej o długości około 70 metrów (począwszy od ulicy Wielkopolskiej aż do ulicy Korzennej), nowej nawierzchni na ulicy Nałkowskiej oraz pasów rowerowych na jezdni w obu kierunkach.