Udoskonalanie transportu publicznego w Trójmieście: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Planując zmniejszyć zatory drogowe i zwiększyć liczbę pasażerów korzystających z transportu publicznego, w aglomeracji trójmiejskiej powstaje sieć 26 węzłów integracyjnych. Projekt ten realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Najnowsze osiągnięcie to finalizacja przebudowy przestrzeni wokół dworca PKP w Rumi, która ma na celu zachęcenie mieszkańców do wybierania różnych środków transportu i przesiadek. Podobne inicjatywy można już zaobserwować na działającym węźle w Gdyni-Chyloni i planowanym na Karwinach.

Aby skutecznie rozwiązać problemy związane z transportem publicznym na terenie Trójmiasta, niezbędna jest koordynacja i spójność inwestycji. Miasta i gminy Trójmiasta doszły do tego wniosku lata temu, a podczas opracowywania projektów finansowanych ze środków unijnych, te myśli zostały przekształcone w konkretne działania.

Następnie wprowadzono (i nadal wprowadza się) w życie koncepcję węzłów integracyjnych na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Ogółem dotyczy to 26 lokalizacji, które są przekształcane w punkty przesiadkowe łączące różne formy transportu publicznego, co ułatwia codzienne, zrównoważone podróżowanie. Te zmiany wpływają również na mieszkańców Gdyni, z uwzględnieniem już zakończonego węzła w Chyloni oraz trwającej budowy na Karwinach.