Wiadukt na ulicy Puckiej w Gdyni ma uczynić podróż łatwiejszą i bezpieczniejszą

W trakcie realizacji jest projekt wiaduktu na ul. Puckiej, który ma na celu ułatwienie komunikacji drogowej – zarówno dla kierowców, jak i pieszych oraz rowerzystów – między północnymi dzielnicami Gdyni. Inwestycja ta ma przyczynić się do zwiększenia ogólnego bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz wyeliminowania problemów związanych z rogatkami kolejowymi. Całość przedsięwzięcia jest wyceniona na niemal 80 milionów złotych, a prace mają zostać zakończone do listopada 2024 roku.

W ramach budowy wiaduktu na ul. Puckiej przewidziane są również inne roboty budowlane, mające na celu poprawę infrastruktury miejskiej. Pierwszym z nich jest całkowite usunięcie przejazdów kolejowo-drogowych, które zostaną zastąpione przez nowe obiekty inżynierskie. Zmiany dotkną także istniejących i zaprojektowanych dróg w ramach zadania pt. „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”.

Dodatkowo planowane są prace związane z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, modernizacją sieci energetycznych, ciepłowniczych oraz wodociągowych. Obejmują one także uaktualnienie oświetlenia drogowego na ul. Puckiej, co ma przyczynić się nie tylko do zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu, ale również do poprawy walorów estetycznych i komfortu podróżowania w tym rejonie miasta.