Weekend pełen profilaktyki z udziałem gdyńskiej policji

Miniony weekend przyniósł mieszkańcom Gdyni-Chyloni interesujące wydarzenie pod nazwą „Wietrzenie Schronu – Dzień Otwarty Schronu przy ul. Morskiej 189”. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli funkcjonariusze lokalnej jednostki policji oraz posiłki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Celem spotkania była możliwość bezpośredniej rozmowy mieszkańców z policjantami na temat kwestii bezpieczeństwa, a także prezentacja aplikacji Moja Komenda i Dzielnicowy Bliżej Nas oraz omówienie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Utrzymanie bezpieczeństwa jest nieodłącznym elementem życia codziennego i jednym z najważniejszych celów działalności policji. Troska o bezpieczeństwo obywateli obejmuje różne grupy wiekowe, a efektywne metody profilaktyki mają na celu zwiększenie świadomości o potencjalnych zagrożeniach, które mogą wystąpić w naszym otoczeniu.

Funkcjonariusze policji z Gdyni oraz ich koledzy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z ochotą wzięli udział w wydarzeniu „Wietrzenie Schronu – Dzień Otwarty Schronu przy ul. Morskiej 189”, widząc w nim doskonałą okazję do prowadzenia działań profilaktycznych. Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Gdyni-Chyloni oraz inni uczestniczący funkcjonariusze, podczas wydarzenia rozmawiali z obecnymi na temat bezpieczeństwa seniorów, a także omówili zasady działania aplikacji Moja Komenda i Dzielnicowy Bliżej Nas oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Najmłodsi uczestnicy imprezy mieli również okazję przymierzyć się do policyjnego motocykla, co było dla nich wielką atrakcją.