W Gdyni powstaje Sobotnia Szkoła Ukraińska, jedna z nielicznych w Polsce

W Gdyni jest tworzona Sobotnia Szkoła Ukraińska, stanowiąca jedno z rzadkich miejsc w Polsce, gdzie dzieci ukraińskiego pochodzenia mogą uczyć się swojego języka ojczystego i poznawać kulturę przodków. Szkoła ta nie tylko będzie oferować naukę języka i kultury, ale też wszechstronne wsparcie w celu zrównania szans edukacyjnych.

Sobotnie Szkoły są popularne na całym świecie, umożliwiając dzieciom należącym do mniejszości narodowych weekendowe nauki języka ojczystego i kultury kraju swoich przodków. Teraz taka instytucja edukacyjna otwiera swoje podwoje w Spilno Gdynia. Według Bartosza Bartoszewicza, wiceprezydenta Gdyni ds. jakości życia, w mieście mieszka kilka tysięcy młodych osób pochodzenia ukraińskiego, z których większość doświadczyła uchodźstwa. Miejsce, które pozwoli tym dzieciom utrzymać kontakt z językiem i kulturą swojego kraju pochodzenia, jest niezwykle potrzebne – stwierdził Bartoszewicz.

Sobotnia Szkoła Ukraińska będzie oferować różne formy edukacji. Oprócz lekcji języka ukraińskiego, uczniowie będą mieli okazję nauczyć się historii i geografii Ukrainy, uczestniczyć w zajęciach kulturalnych oraz skorzystać z wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami. Szkolne usługi obejmują również terapię psychologiczną i pedagogiczną, diagnozy i zajęcia wyrównawcze. Szkoła zaprasza do współpracy zarówno ukraińskich, jak i polskich pedagogów, a także społeczników. Dla uczniów planowane jest także przygotowanie do egzaminów ukraińskich, aby dyplomy zdobyte w Polsce mogły zostać nostryfikowane na Ukrainie.