Tradycja skandynawska zagościła w Gdyni: 33. obchody dnia św. Łucji

Świętowanie Dnia Świętej Łucji, zwane też Luciadagen, to zwyczaj o korzeniach skandynawskich, który znalazł swoje miejsce także w mieście Gdynia. Tego dnia, dokładnie 13 grudnia, po raz trzydziesty trzeci, korytarze miejskiego ratusza zostały oświetlone przez procesję młodzieży – dziewcząt i chłopców ubranych w białe szaty, niosących ze sobą świece i entuzjastycznie śpiewających tradycyjną kolędę „Santa Lucia”.

Procesję prowadziła postać reprezentująca Świętą Łucję, patronkę światła, odgrywaną przez jedną z uczennic. Na ten sposób uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni kontynuują tradycję wywodzącą się ze Szwecji.

Chociaż kult Świętej Łucji ma swoje początki we Włoszech, to najbardziej spektakularne uroczystości upamiętniające tę świętą obserwowane są w krajach Skandynawii, przede wszystkim w Szwecji i Norwegii. Tam właśnie 13 grudnia odbywają się procesje ku czci patronki. Ten wyjątkowy dzień jest symbolem coraz dłużej trwającego dnia, kiedy to, według wierzeń, Święta Łucja przybywa ze światłem i rozdaje je innym.