Zakup gruntów przez Centralny Port Komunikacyjny na potrzeby budowy lotniska

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Marcin Horała, który pełni też funkcję pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), podał do publicznej wiadomości, że spółka CPK nabyła już 1 000 ha terenów przeznaczonych do realizacji projektu budowy lotniska.

Taki stan rzeczy jest wynikiem działania Programu Dobrowolnych Nabyć. Zgodnie z tym programem, warunki transferu własności są bardziej korzystne dla właścicieli gruntów niż w przypadku standardowej procedury wywłaszczenia z odszkodowaniem. Ciekawe jest, że całkowita powierzchnia zakupionych dzięki temu programowi nieruchomości przekracza już 1 000 ha.

Jak zaznaczył reprezentant rządu, liczba transakcji zawieranych w ramach tego programu ciągle wzrasta. Niektóre z nich są w trakcie finalizacji – oczekują na podpisanie aktów notarialnych lub są na etapie uzgadniania szczegółów protokołu. Inne natomiast są na etapie zaawansowanych rozmów przed podpisaniem umowy końcowej.