Spadek zainteresowania klasami dwujęzycznymi w szkołach podstawowych Gdyni

W Gdyni, jedynie Szkoła Podstawowa nr 6, znana jako „Szóstka”, planuje otworzyć klasę dwujęzyczną w zbliżającym się roku szkolnym. Widać tutaj trend malejącego zainteresowania takimi klasami na poziomie szkół podstawowych, pomimo wzrostu popularności odpowiedników w szkołach średnich.

Szkoła Podstawowa nr 6, położona na Obłużu w Gdyni, od wielu lat prowadzi klasy dwujęzyczne z językiem angielskim, nie odczuwając braku chętnych do nauki. W nadchodzącym roku szkolnym, planowany jest kontynuacja klasy dwujęzycznej dla uczniów ósmej klasy oraz wprowadzenie nowego oddziału dwujęzycznego dla siódmoklasistów. Co warto zauważyć, to fakt, że w „Szóstce” wielu uczniów ma zamiar rozwijać swoje umiejętności nie tylko poprzez naukę języka angielskiego, ale także przez udział w klasach sportowych czy specjalistycznych klasach z rozszerzoną matematyką.

Ewa Andrzejewska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6, zastanawia się nad powodem ich sukcesu: „To zasługa zaangażowanych nauczycieli, którzy potrafią zaszczepić miłość do nauki. Szczególnie należy tu wymienić panią Aleksandrę Szklarską, odpowiedzialną za wiele innowacji pedagogicznych. W naszej szkole nie tylko oferujemy naukę języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, ale także prowadzimy lekcje matematyki w tym języku, co cieszy się dużym zainteresowaniem.”

Jednakże, poza obszarem Obłuża, praktycznie brakuje zainteresowania klasami dwujęzycznymi. Marcin Czerwiński, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40, wyjaśnia: „W tym roku próbowaliśmy otworzyć klasę dwujęzyczną z językiem angielskim, ale niestety zgłosiło się zbyt mało chętnych. Niemniej jednak, nie rezygnujemy i obecnie pracujemy nad innowacją pedagogiczną mającą na celu pomoc w nauce języka angielskiego na poziomie rozszerzonym już od czwartej klasy.”