Smog na Pogórzu i Redłowie przekroczył normy

Stężenie pyłu PM 2,5, czyli tego najdrobniejszego, przekroczyło 46,2 μg/m3. Tymczasem norma to jest ponad dwukrotnie mniejsza – 20 μg/m3. Co to oznacza dla mieszkańców?

Niestety, dla mieszkańców dwóch gdyńskich dzielnic nie są to dobre wiadomości. W skład smogu PM 2,4 wchodzą takie zanieczyszczenia jak:

  • Siarka
  • Metale ciężkie
  • Dioksyny i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

Te zanieczyszczenia mogą być bardzo szkodliwe dla zdrowia. Pył powoduje  choroby układu oddechowego. Może także zaostrzyć także np. astmę.

To nie pierwszy raz, jak w Gdyni smog przekracza dopuszczalne normy. Zdarzyło się to już 10 i 11.11.2020, a także na początku października – 2.10.2020. Powodem powiększania się smogu jest sezon grzewczy. Wielu mieszkańców korzysta z tzw. „kopciuchów” – pieców starego typu, które nie w pełni spalają opał. Sam opał często też nie spełnia odpowiednich norm. Mieszkańcy zamiast węgla lub dobrze przygotowanego drewna używają słabej jakości miał lub nawet śmieci. Te ostatnie mogą wydzielać trujący dym.