Rozpoczęcie w Gdyni obchodów związanych z 43. rocznicą strajków sierpniowych z 1980 roku

W Gdyni zapoczątkowano uroczystości upamiętniające 43. rok od momentu zakończenia strajków robotniczych, które miały miejsce w sierpniu 1980 roku. Ważnym punktem tych protestów było zaangażowanie pracowników gdyńskiej Stoczni im. Komuny Paryskiej oraz podpisanie historycznych Porozumień Sierpniowych.

Za motto tegorocznych obchodów wybrano słowa „Dokonaliśmy ogromnego wyłomu w totalitaryzmie komunistycznym”, co idealnie oddaje ducha tamtych czasów. Rewolucyjny ruch Sierpnia ’80, niosący ze sobą ideę wolności, miał istotny wkład w upadek systemu komunistycznego oraz przyczynił się do odzyskania przez Polskę suwerenności.

Robotnicza rewolta jest powszechnie uznawana za jeden z przełomowych momentów na drodze do odzyskania wolności przez nasz kraj w roku 1989 po wielu dekadach panującego reżimu komunistycznego. Strajk rozpoczął się 14 sierpnia w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, natomiast już dzień później do protestu przyłączyli się pracownicy Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni oraz osoby zatrudnione w komunikacji miejskiej Gdańska.