Rozpoczęcie prac na ulicy Zofii Nałkowskiej

W przyszłym tygodniu, na ulicy Zofii Nałkowskiej, ruszą długo oczekiwane prace budowlane. Planowane roboty drogowe przewidują m.in. położenie nowej nawierzchni, utworzenie pasów rowerowych na jezdni oraz stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych.

Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju, wyjaśnił, że zaplanowane prace będą miały miejsce na 100-metrowym odcinku ulicy Zofii Nałkowskiej, pomiędzy ulicą Korzenną a Wielkopolską. Będzie to obejmowało wykonanie nowej nawierzchni drogowe, wyznaczenie pasów rowerowych na jezdni w obu kierunkach oraz stworzenie miejsc parkingowych.

Ramowy plan prac obejmuje następujące etapy: stworzenie nowych miejsc postojowych poprzez realizację zatoki postojowej o długości około 70 metrów – od ulicy Wielkopolskiej do ulicy Korzennej; położenie nowej nawierzchni na ulicy Nałkowskiej; wyznaczenie pasów rowerowych na jezdni w obu kierunkach; wymiana krawężników.

W ramach całego przedsięwzięcia zachowane zostanie prawo skrętu z ulicy Nałkowskiej w ulicę Wielkopolską oraz pas ruchu prowadzący w kierunku ulicy Wielkopolskiej. Trafik od ulicy Wielkopolskiej do ulicy Korzennej będzie odbywał się jednym pasem ruchu.