Poprawa komunikacji miejskiej: drugi etap budowy buspasa na ul. Morskiej w końcowej fazie

Aktualnie trwa drugi etap realizacji inwestycji polegającej na budowie pasów dla autobusów na ulicy Morskiej. Już teraz korzystamy z pierwszego fragmentu tego buspasa, który ciągnie się od ulicy Owsianej do Zbożowej. Obecnie pracuje się nad odcinkiem między ulicami Zbożową i Kcyńską, którego zakończenie jest już na horyzoncie.

Marek Łucyk, zastępca prezydenta Gdyni, podkreśla znaczenie tej inwestycji dla poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz ulżenia korkom na drogach prowadzących do obwodnicy Trójmiasta. Szczególnie latem, kiedy ruch na drogach intensyfikuje się, problem ten staje się coraz bardziej dotkliwy. Pierwszy etap tej inwestycji, obejmujący odcinek między ulicami Owsianą i Zbożową, został ukończony pod koniec 2022 roku. Drugi etap prac, obejmujący odcinek od ulicy Zbożowej do ulicy Kcyńskiej, jest obecnie w realizacji przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni. Prace są już w zaawansowanym stadium i zbliżają się do końca.

Podejmując decyzję o realizacji tego zadania, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni kierował się analizą sytuacji wykonaną wspólnie z Wydziałem Inwestycji Urzędu Miasta Gdynia w 2021 roku oraz konsultacjami z Radą Dzielnicy Cisowa. Wskazanie na konieczność podjęcia takiej inwestycji przyszło od profesora Marcina Wołka, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni.

W opinii Marcina Wołka, buspas na ulicy Morskiej w Cisowej znacząco usprawni ruch pojazdów komunikacji zbiorowej, co jest szczególnie ważne latem, kiedy auta komunikacji publicznej tracą na tym niewielkim odcinku nawet kilka minut. Wprowadzenie takiego rozwiązania ma na celu ułatwienie komunikacji miejskiej i zachęcenie mieszkańców do częstszego korzystania z transportu publicznego.