Gdyńska Rada Miasta zwiększa dodatkowe fundusze z budżetu miejskiego dla pracowników sektora oświatowego

Decyzją Rady Miasta Gdynia, z budżetu miejskiego zostaną wyasygnowane dodatkowe środki finansowe na rzecz pracowników oświaty. W gronie beneficjentów znajdą się nie tylko pedagodzy odpowiedzialni za różnorodne zadania i funkcje, ale również pracownicy administracyjni oraz obsługi.

Dyrektorom placówek edukacyjnych w Gdyni już przekazano informacje o planowanych zmianach dotyczących wynagrodzeń. To świetna wiadomość po okresie trudności finansowych, które miały swoje źródło przede wszystkim w drastycznym obniżeniu dofinansowania oświaty przez państwo oraz zmianach podatkowych. Te czynniki spowodowały znaczne uszczuplenie budżetu miasta, co z kolei odbiło się na finansach mieszkańców Gdyni.

Jednak dzięki odpowiedzialnej polityce finansowej, Gdynia plasuje się na liście najmniej zadłużonych dużych miast w Polsce. Ta zaszczytna pozycja pozwala teraz na odważne i progresywne działania. Dzięki poprawie sytuacji finansowej, stabilizacji budżetu Gdyni oraz planowanych reformach, możliwe staje się zwiększenie dodatków dla pracowników pedagogicznych oraz podniesienie poziomu wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych i obsługi.