Przyspieszone prace drogowe w Gdyni dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym

Z korzystnych warunków atmosferycznych na terenie Gdyni skorzystać zdecydowano do przyspieszenia działań remontowych dotyczących nawierzchni dróg. Związane jest to z koniecznością wprowadzenia zmian w schemacie ruchu drogowego, ale przyniesie korzyści w dłuższym terminie.

Prace remontowo-budowlane na pełnym trybie realizowane są na ulicy Wielkopolskiej. Tam prowadzone są lokalne działania renowacyjne na odcinku od skrzyżowania z ulicą Parkową aż do miejsca, gdzie krzyżuje się z Drogą Gdyńską. W obrębie prac konieczne jest wprowadzenie zawężeń jezdni dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Dzięki obecnej pogodzie, która sprzyja tego rodzaju inwestycjom infrastrukturalnym, w nadchodzących dniach planowane jest zajmowanie większych fragmentów jezdni celem przyspieszenia prac naprawczych.

Równolegle trwają prace nad poszerzeniem pasa ruchu na wspomnianej wcześniej ulicy Wielkopolskiej. Dotyczą one tzw. przelotki między ulicami Sopocką i Strzelców, co ma na celu zwiększenie płynności ruchu drogowego na tym odcinku.