ZDiZ w Gdyni wprowadza możliwość wykupienia abonamentu na parkowanie podziemne pod Parkiem Centralnym

Sektor Zarządzania Drogami i Obszarami Zielonymi w Gdyni zdecydował o uruchomieniu opcji wykupienia abonamentu umożliwiającego parkowanie w garażu podziemnym znajdującym się pod Parkiem Centralnym. Decyzja powstała na skutek analizy potrzeb oraz reakcji mieszkańców miasta.

Procedura parkowania w tej lokalizacji opiera się na dwóch możliwych formach płatności. Można skorzystać z opcji jednorazowej opłaty lub, alternatywnie, nabyć 30-dniowy abonament od Sektoru Zarządzania Drogami i Obszarami Zielonymi w Gdyni. Opłata za korzystanie z abonamentu przez 30 dni wynosi 550 zł. W pierwszej fazie wprowadzenia tej możliwości, liczba dostępnych do nabycia abonamentów została ograniczona do 50 sztuk.

Marek Łucyk, Wiceprezydent Gdyni odpowiedzialny za rozwój, wyjaśnia, że taki krok ma na celu poprawę komfortu i dostępności miejsc parkingowych dla mieszkańców korzystających regularnie z parkingu pod Parkiem Centralnym. Taką potrzebę sygnalizowali nam kierujący pojazdami – dodaje.

Jak można nabyć abonament na parkowanie w garażu podziemnym pod Parkiem Centralnym? Proces jest prosty – wystarczy wejść na stronę internetową Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni i postępować zgodnie z tam zamieszczonymi instrukcjami. Po wyborze daty rozpoczęcia abonamentu, wprowadzeniu numeru rejestracyjnego pojazdu oraz jego marki, konieczne jest zalogowanie się lub zarejestrowanie na stronie, aby móc finalizować proces zakupu. Po dokonaniu płatności i otrzymaniu potwierdzenia od ZDiZ o nabyciu abonamentu, uprawnia on do całodobowego parkowania w wybranym okresie. Abonament jest dostępny w formie elektronicznej i powiązany jest z numerem rejestracyjnym pojazdu podanym podczas procesu zakupu.

Procedura nabywania e-abonamentu jest regulowana przez ogólne zasady określone dla zakupu abonamentów parkingowych, które zostały ustalone w uchwale nr LIV/1655/23 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 czerwca 2023 roku dotyczącej wprowadzenia Regulaminu parkingu podziemnego pod Parkiem Centralnym w Gdyni (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2023 r., poz. 3601). Zarządca ma prawo do zmiany limitu sprzedaży abonamentów.