Przebudowa Nabrzeża Indyjskiego z Portem Gdynia. Prace trwają!

Jeszcze w grudniu 2022 roku Grupa NDI podpisała umowę na przebudowę Nabrzeża Indyjskiego z Portem Gdynia. Kiedy minęły ostatnie poważne przymrozki, praca zaczęła się na całego. Obecnie robotnicy i inżynierowie zajęci są bezpośrednimi pracami kafarowymi. Zaawansowanie prac wynosi prawie 70 procent!

Do najpilniejszych zadań dotyczących Nabrzeża Indyjskiego należy gruntowna przebudowa oraz poszerzenie pasa wybrzeża aż o 6 metrów. Nowe zabudowania stanowią kotwione pale rurowe i stalowy grodzic. Co ważne, kotwienie ściany odbywa się na głębokości 10 metrów pod powierzchnią wody. Podczas prac istotne będzie zaangażowanie pontonu typu jack-up. Ma on zapewnić najlepsze podłoże dla wiertnicy.

Do zakresu prac związanych z przebudową należą również prace związane z wybudowaniem układu kolejowo – drogowego, nowych elementów wyposażenia nabrzeża a także instalacji technologicznych. Do zrobienia będzie również szereg nowych elementów wyposażenia nabrzeża a także samochodowo-kolejowego kosza przyjęciowego. Koniec prac szacowany jest na drugą połowę przyszłego roku.