Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych dla województwa pomorskiego związanych z elektrownią jądrową

We wtorek, Rada Ministrów podjęła decyzję o ustanowieniu programu mającego na celu wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w województwie pomorskim, które są powiązane z budową elektrowni jądrowej. Program ten ma być realizowany w latach 2023-2029, a na jego finansowanie zarezerwowano ponad 4,7 miliarda złotych ze środków budżetu państwa.

Uchwała dotycząca programu wieloletniego nosi nazwę „Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim”. Uchwała ta zaczyna obowiązywać od dnia jej przyjęcia przez Radę Ministrów.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała we wtorek, że przewidziane na realizację programu środki finansowe wynoszą ponad 4,7 miliarda złotych i mają pochodzić z budżetu państwa w okresie 2023-2029. W ramach programu zaplanowano różnorodne inwestycje infrastrukturalne, takie jak: budowa drogi krajowej, konstrukcja nowej lub modernizacja istniejącej infrastruktury kolejowej oraz rozwój infrastruktury hydrotechnicznej. Działania te mają na celu zapewnienie dostępu do planowanej elektrowni jądrowej na terenie gmin Choczewo, Gniewino i Krokowa.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwróciła uwagę na to, że skorzystają z nowej infrastruktury nie tylko elektrownia jądrowa, ale również mieszkańcy regionu, turyści oraz inni inwestorzy, którzy będą mogli przyczynić się do dalszego rozwoju województwa pomorskiego.