Próba przemytu wypchanych niedźwiedzi udaremniona na terenie bazy kontenerowej w Gdyni

Funkcjonariusze służby celno-skarbowej natrafili na nietypową próbę przemytu na terenie bazy kontenerowej w Gdyni. Zabezpieczona przesyłka pochodziła ze Stanów Zjednoczonych, a jej zawartość to dwa spreparowane niedźwiedzie czarne, zwane również baribalami. Ze względu na ochronę tego gatunku, zostały one zatrzymane jako dowód w sprawie karnej.

Niedźwiedzie czarne są gatunkiem zagrożonym wyginięciem, co sprawia, że ich przemyt jest nielegalny. Nietypowa przesyłka została zgłoszona jako trofea myśliwskie w dokumentach przewozowych. Taki opis przykuł uwagę celników, którzy postanowili dokładnie prześwietlić zawartość paczki.

Po sprawdzeniu przesyłki okazało się, że rzeczywiście znajdują się w niej dwa dorodne, spreparowane niedźwiedzie czarne czyli baribale. Funkcjonariusze podjęli decyzję o zatrzymaniu tej nielegalnej przesyłki, ponieważ po przeprowadzeniu śledztwa ustalono, że właściciel nie posiadał odpowiedniego zezwolenia na wywóz okazów chronionych z terytorium Stanów Zjednoczonych. Dzięki czujności celników, udało się udaremnić próbę przemytu tych rzadkich i zagrożonych gatunkiem zwierząt.