Prezydent Gdyni solidaryzuje się z nauczycielami

Wojciech Szczurek- odpowiedzialny za funkcję prezydenta Gdyni wraz z wiceprezydentem zwrócili się w liście do Ministerstwa Edukacji o niewyciąganie konsekwencji od rady pedagogicznej biorącej udział w protestach i marszach dotyczących praw kobiet.

Zdaniem Ministerstwa Edukacji takie sytuacje dotyczące strajku z udziałem rady pedagogicznej są niedopuszczalne. Ministerstwo uważa, że nauczyciele powinni dawać wzorowy przykład młodym ludziom. Szczurek uważa, że w demokratycznym państwie takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Każdy człowiek powinien mieć prawo wyboru i głosu.

Wolność nie powinna być utożsamia z represją. Listy zostały wysłane do każdej placówki oświatowej na terenie Gdyni. Społeczność nauczycieli nie powinna być poddawana  żadnym naciskom, tym bardziej ze strony władzy. W momencie, gdy odbierane są prawa człowieka lub człowiek ma działać na życzenie władzy mamy do czynienia z brakiem ochrony oraz znieważeniem przepisów zawartych w Konstytucji. Takie sytuacje nie powinny się zdarzyć w obecnych czasach podkreśla prezydent Gdyni. Samorząd to też władza i też powinna mieć coś do powiedzenia na tym etapie, tym bardziej, że strajk kobiet nabrał narodowego , a nawet światowego wymiaru. Poza granicami Polki i Polacy również wspierają protesty.

Prezydent zwrócił się także do zaangażowanych w obecną sytuację związaną z protestami, aby protesty miały bardziej pokojowy wymiar i nie zachęcały za bardzo do nienawiści. To nie o to chodzi, aby wzajemnie się podzielić.